Co to jest kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Co to za kurs?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest przeznaczony dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Dawny kurs przewozu rzeczy lub osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która narzuca, aby kierowcy po 10 września 2008 na kat. D (autobus) i po 10 września 2009r na kat. C (ciężarówka) ukończyli właśnie kurs kwalifikacji wstępnej. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma ona ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej został wprowadzony zmianami, które weszły w życie 1 kwietnia 2010r. ponieważ jak się okazało, kurs kwalifikacji wstępnej okazał się zbyt duży a czas trwania kursu zbyt długi dla wielu osób.


Kto może przystąpić do kursu?

Do kursu może przystąpić każda osoba, która jest obywatelem PL, osoba przebywająca na terenie RP od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie RP lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, bez względu na wiek i płeć. Osoba przystępująca do kursu nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii! Nie musi nawet być w trakcie kursu prawa jazdy chociaż wiadomo, że w większości właśnie takie osoby się zgłaszają.


Jak wygląda kurs?

Zajęcia odbywają się w 2 blokach:

1. kat. C, C1, C+E, C1+E
2. kat. D, D1, D+E, D1+E

Co oznacza, że jeśli posiadam kat. C a nie posiadam kat. C+E to jeśli dziś zapiszę się na kwalifikację wstępną przyspieszoną i ukończę ją to w przyszłości jeśli zdobędę prawo jazdy na kat. C+E to moja kwalifikacja będzie także obowiązywała na tą kategorię. Inaczej sprawa wygląda jeśli ukończę kwalifikację na blok z grupy C a w przyszłości chciałbym wykonywać pracę jako kierowca autobusu – o tym poczytać można w kursach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 h z czego 130 h to zajęcia teoretyczne a 10 h to zajęcia praktyczne. W skład zajęć praktycznych wchodzi – 2h jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 8h jazdy w ruchu drogowym. Godziny praktyczne odbywają się indywidualnie z instruktorem.


Kurs składa się z 2 części:

  1. Zajęcia teoretyczne podstawowe- takie same dla bloku kat. C i D
  2. Zajęcia (teoretyczne oraz praktyczne) specjalistyczne – oddzielnie grupa z bloku kat. C i oddzielnie grupa z bloku D.

Warunek jaki narzuca na jednostki szkolące rozporządzenie to maksymalnie 7h zajęć teoretycznych w ciągu dnia oraz maksymalnie 90 minut przerwy między zajęciami. Zajęcia specjalistyczne mogą odbyć się dopiero po ukończeniu części podstawowej kursu.

Średni czas trwania kursu to 45 dni.


Jak wygląda egzamin?

Według rozporządzenia egzamin może zostać ustalony dopiero po ukończeniu kursu i zawsze przebiega w ośrodku, w którym kursant uczęszcza na zajęcia. Komisja egzaminacyjna zostaje wybrana przez przewodniczącego komisji, którego wybiera Wojewoda właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka. Na egzamin składa się test składający się z części podstawowej (20 pytań) oraz części specjalistycznej ( kat. C lub kat. D) (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej jak 4 błędy w części podstawowej oraz więcej jak 5 błędów w części specjalistycznej. Egzamin jest bardzo drogi ponieważ kosztuje 1000 zł dlatego warto zwrócić uwagę, aby placówka organizująca kursy w cenie kursu zawarła także cenę egzaminu.


Jakie uprawnienia daje kurs?

Po ukończeniu kursu przewodniczący komisji powołany przez Wojewodę wystawia zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Z tym zaświadczeniem oraz z badaniem lekarskim i psychologicznym osoba zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie zostaje jej wystawione nowe prawo jazdy na którym widnieje informacja o ukończonym kursie oraz dacie uzupełnienia kwalifikacji o szkolenie okresowe ( o tym czytaj niżej). Pracodawca może zatrudnić kierowcę po otrzymaniu tych dokumentów jeśli osoba ta ukończyła 21 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 23 lat dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu. Wyjątek stanowi sytuacja gdzie osoba chcąca pracować w przewozie osób może ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną i pracować w zawodzie kierowcy i posiada co najmniej 21 lat ale tylko w przypadku jeśli będzie wykonywała pracę na stałych liniach, których trasa nie przekracza 50km np. jako kierowca Olsztyńskiej Okeyki. W dniu ukończenia 23 lat automatycznie nadawane są mu uprawnienia do pracy na dłuższych liniach bez żadnych ograniczeń.


Badania lekarskie i psychologiczne

Kursant przed kursem musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego. Ważne, aby były to badania nie dla kursu kwalifikacji wstępnej tylko do pracy w charakterze kierowcy.


Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: 784 558 904

Dowiedz się jakie szkolenie powinieneś zrobić w zamian za kurs przewóz osób lub rzeczy.
Zapisy na kurs kwalifikacja wstępna i szkolenie okresowe:


tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904 targowek@liniaszkolenia.pl
Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa

Kursy prawa jazdy na ciężarówkę

Kursy prawa jazdy na autobus

Kwalifikacja wstępna