Kursy ADR

Kurs czas pracy kierowców

Kursy ADR dotyczą zarówno kierowców zawodowych, którzy chcą zdobyć uprawnienia ADR by mieć możliwość przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i osób, którym takie uprawnienia wygasły. Dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień dedykowany jest kurs ADR początkujący podstawowy oraz specjalistyczny. Kierowcy posiadający ważne uprawnienia ADR mogą przedłużyć je w ostatnim roku poprzez kursy ADR doskonalące.


Cel kursu ADR:

Celem kursu ADR jest wszechstronne i specjalistyczne przygotowanie kierowców do pracy z transportem materiałów niebezpiecznych na terenie Polski oraz za granicą. Posiadanie uprawnień ADR gwarantuje bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych przez kierowców działań oraz ich zgodność z bieżącym prawem dotyczącym przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.


Udział w szkoleniu ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa – Umowie ADR. Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorcę w wysokości 5000 zł.


100% zdawalności na ostatnim szkoleniu kursu ADR!


Najbliższy termin kursu ADR:


ADR podstawowe 14-16.01.2019 od godz. 16:30

ADR cysterny 17-18.01.2019 od godz. 16:30

ADR egzamin 19.01.2019 ok godz. 10:00


ADR wybuchowe 28.01.2019 od godz. 16:30

ADR egzamin 30.01.2019 ok godz. 17:00


Informacje na temat planowanego kursu ADR można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006.


Zapisy na kurs ADR i informacje:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl


Prowadzimy także szkolenie: Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Linia nauka jazdy prowadzi także szkolenia dla pracowników firm, uczestniczących w procesie przewozu towarów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy w zakresie obowiązujących przepisów regulujących transport drogowy, kontrole na drodze i w przedsiębiorstwie oraz zasady magazynowania towarów niebezpiecznych i postępowania po wypadku z udziałem takich materiałów.


Czas trwania szkolenia:

Kurs ADR początkujący

 • podstawowy 24 godziny wykładów (3 dni)
 • cysterny 16 godzin wykładów (2 dni)
 • wybuchowe 8 godzin wykładów (1 dzień)
 • promieniotwórcze 8 godzin wykładów (1 dzień)

Kurs ADR doskonalący

 • podstawowy 16 godzin wykładów (2 dni)
 • cysterny 8 godzin wykładów (1 dzień)
 • wybuchowe 5 godzin wykładów (1 dzień)
 • promieniotwórcze 5 godzin wykładów (1 dzień)

Program szkolenia

1. Omówienie przepisów krajowych oraz międzynarodowych
2.  Obowiązki uczestników przewozu: nadawca, przewoźnik, odbiorca
3.  Dodatkowe wymagania, które muszą spełniać załogi pojazdu
4.  kontrola przewozu towarów niebezpiecznych
5.  Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
6.  Znakowanie sztuk przesyłek i opakowań
7.  Znakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
8.  Dokumenty wymagane w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych

 • dokument przewozowy ( studium przypadków)
 • instrukcja pisemna dla kierowcy ( wyposażenie awaryjne)
 • inne dokumenty m.in. świadectwo dopuszczenia, zaświadczenie ADR

9.  Wyłączenia, czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi
10. Studium przypadków – „burza mózgów” (sytuacje występujące w praktyce i ich analiza)


Kadra:

Wykładowcami na kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych są doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA). Posiadają kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Straży Pożarnej.


Wymagania:

W kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E.


Cena szkolenia:

adr

Egzamin wliczony w cenę szkolenia. Zaliczka przy zapisie – 150 zł


Egzamin:

Na zakończenie szkolenia uczestnicy biorą udział w egzaminie kończącym kurs ADR. Pozytywne zaliczenie egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy ADR, który jest potwierdzeniem odbycia szkolenia oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Zaświadczenie:

Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w opakowaniach i luzem). Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat.


Podstawa prawna:

 1. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2012r. poz. 619 z późn. zm.)
 2. Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych – ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 ze zm.)
 3. Umowa ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1481).
 4. Ustawa o transporcie drogowym – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).

 


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kursy ADR można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Prowadzimy kursy wymagane do rozpoczęcia kursu ADR

 

Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony