Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacja wstępna jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Dawny kurs przewóz rzeczy i osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która narzuca, aby kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania autobusem, lub samochodem ciężarowym ukończyli ten kurs. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma ona ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.


Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2008 roku – dla kategorii D prawa jazdy. Kurs obejmuje kategorie prawa jazdy: D, D1, D+E, D1+E
 • 10 września 2008 roku – dla kategorii C prawa jazdy. Kurs obejmuje kategorie prawa jazdy:  C, C1, C+E, C1+E
 • Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane przed tymi datami zapraszamy na szkolenie okresowe kierowców

Kogo dotyczy kurs kwalifikacji wstępnej:

Kwalifikacja wstępna podstawowa – to kurs przeznaczony dla osób, które dopiero chcą zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego – dla nich dedykowany jest kurs podstawowy.

 • Kwalifikacja przyspieszona dotyczy osób, które osiągnęły już wymagany wiek do kierowania pojazdami kategorii prawa jazdy C i D.
 • Kwalifikacja pełna daje natomiast możliwość zdobycia uprawnień kierowcom, którzy nie osiągnęli jeszcze wymaganego wieku.

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – to kurs przeznaczony dla osób, które jeżdżą już zawodowo na kategorię prawa jazdy C lub D, ale chcą zostać kierowcami na inną kategorię (np. kierowca autobusu chce zdobyć uprawnienia na ciężarówkę – i odwrotnie) zapraszamy a kurs kwalifikacji (uzupełniający) wstępnej.

 • Kwalifikacja przyspieszona dotyczy osób, które osiągnęły już wymagany wiek do kierowania pojazdami kategorii prawa jazdy C i D.
 • Kwalifikacja pełna daje natomiast możliwość zdobycia uprawnień kierowcom, którzy nie osiągnęli jeszcze wymaganego wieku.

Kto może przystąpić do kursu wstępnej kwalifikacji:

Do kursu może przystąpić każda osoba, która jest obywatelem PL, osoba przebywająca na terenie RP od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie RP lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, bez względu na wiek i płeć.

Osoba przystępująca do kursu kwalifikacji wstępnej nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii!
Nie musi nawet być w trakcie kursu prawa jazdy.

 


Kwalifikacja wstępna podstawowa


Kurs kwalifikacja wstępna (przyspieszona)

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą chcą wykonywać zawód kierowcy autobusu lub ciężarówki.

 

Czas trwania kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej: 140 godzin.

Średni czas trwania kursu kwalifikacja pełna to 22 dni. 130 godzin to zajęcia teoretyczne a 10 godzin  to zajęcia praktyczne (2 godziny  jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 8 godzin  jazdy w ruchu drogowym).

 

Cena kursu przyspieszonej kwalifikacji wstępnej :

 • 2800 zł
 • 2600 zł – zniżka kursantów Linia nauka jazdy
 • 3200 zł – kurs przyspieszony w języku angielskim

 

W cenie kursu zawarte są materiały szkoleniowe oraz egzamin państwowy z kwalifikacji ( przyspieszonej ) wstępnej.
Cenę kursu można rozłożyć na nieoprocentowane raty po 500 zł.

 


Kurs kwalifikacja wstępna (pełna)

Kurs wstępnej kwalifikacji pełnej to szkolenie dla osób, które chcą zrobić kurs prawa jazdy kategorii C lub kategorii D przed ukończeniem wymaganego wieku: 21 lat w przypadku prawa jazdy kategorii C i 24 lata w przypadku kategorii prawa jazdy kategorii D.

 

Czas trwania kursu kwalifikacji wstępnej pełnej: 28o godzin

Średni czas trwania kursu kwalifikacji pełnej to 42 dni. 260 godzin to zajęcia teoretyczne,  a 20 godzin to zajęcia praktyczne (16 godzin zajęć w ruchy drogowym i 4 godziny jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych).

 

Cena kursu kwalifikacja wstępna pełna:

 • 3900 zł
 • 3700 zł – zniżka kursantów Linia nauka jazdy

 

W cenie kursu zawarte są materiały szkoleniowe oraz egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej pełnej.
Cenę kursu można rozłożyć na nieoprocentowane raty po 500 zł.

 


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

 

Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca (przyspieszona)

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, to obowiązkowe szkolenie dla osób, które uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy określonej kategorii prawa jazdy (C lub D), ale chcą wykonywać przewóz drogowy w ramach innej kategorii prawa jazdy. Osoba przystępująca do kursu uzupełniającego musi obowiązkowo posiadać zdany egzamin państwowy na jedną z kategorii.

Czas trwania kursu kwalifikacja uzupełniająca: 35 godzin

Średni czas trwania kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniająca to 7 dni. 32,5 godzin to zajęcia teoretyczne, a 2,5 godziny  to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym.

 

Cena kursu kwalifikacja uzupełniająca: 950 zł

W cenie kursu zawarte są materiały szkoleniowe oraz egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
Cenę kursu można rozłożyć na nieoprocentowane raty.

 


Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca (pełna)

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, to obowiązkowe szkolenie dla osób, które uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy określonej kategorii prawa jazdy (C lub D), ale chcą wykonywać przewóz drogowy w ramach innej kategorii prawa jazdy, lecz nie mają wymaganego wieku: 21 lat w przypadku prawa jazdy kategorii C i 24 lata w przypadku kategorii prawa jazdy kategorii D. Osoba przystępująca do kursu uzupełniającego musi obowiązkowo posiadać zdany egzamin państwowy na jedną z kategorii.

Czas trwania kursu kwalifikacja uzupełniająca: 70 godzin

Średni czas trwania kursu kwalifikacja wstępna (uzupełniająca) to 12 dni.  65 godzin  to zajęcia teoretyczne, a 5 godzin to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym.

 

Cena kursu kwalifikacja uzupełniająca: 2400 zł

W cenie kursu zawarte są materiały szkoleniowe oraz egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
Cenę kursu można rozłożyć na nieoprocentowane raty po 500 zł. 

Najbliższy termin kursu:

Kurs kwalifikacja wstępna można rozpocząć w dowolnie wybranym terminie. Szkolenie przeprowadzane jest w formie e-learning w dowolnym oddziale Linia nauka jazdy.


Miejsce kursu kwalifikacji wstępnej:

Kurs w formie e-learning można realizować w każdym biurze Linia nauka jazdy w godzinach pracy biur.


Badania:

Kursant przed rozpoczęciem kursu kwalifikacji musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego. Badania muszą odbyć się PRZED kursem (nie po ani w trakcie).

Badania można wykonać przez nasz ośrodek: Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa tel. 22 371 65 05

sprawdź terminy badań lekarskich


Egzamin państwowy:

Według rozporządzenia egzamin po kursie kwalifikacji wstępnej może zostać ustalony dopiero po ukończeniu kursu i zawsze przebiega w ośrodku, w którym kursant uczęszcza na zajęcia. Komisja egzaminacyjna zostaje wybrana przez przewodniczącego komisji, którego wybiera Wojewoda właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka.

Egzamin po kursie wstępnej kwalifikacji – pełnej i przyspieszonej –  przebiega w formie testu złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C lub D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.

Na egzamin po kursie kwalifikacja wstępna uzupełniająca i uzupełniająca przyspieszona składa się test tylko z części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C lub D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 5 błędów.


Uprawnienia uzyskane po kursie kwalifikacji wstępnej:

Po ukończeniu kursu przewodniczący komisji powołany przez Wojewodę wystawia zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu szkolenia wstępnej kwalifikacji. Z tym zaświadczeniem oraz z badaniem lekarskim i psychologicznym osoba zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie zostaje jej wystawione nowe prawo jazdy na którym widnieje informacja o ukończonym kursie.

Pracodawca może zatrudnić kierowcę po otrzymaniu tych dokumentów jeśli osoba ta ukończyła 18 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 21 lat dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu.


Postawa prawna do wydania świadectwa kwalifikacji:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
 3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)

 


Zapisy na kurs i informacje: tel. 784 558 904

Eliza Dąbkowska
tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904 targowek@liniaszkolenia.pl
Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs kwalifikacji wstępnej  można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony

Kurs prawa jazdy kat. D

Jak zrobić kurs prawa jazdy z Urzędu Pracy?