Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacja wstępna jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Dawny kurs przewóz rzeczy i osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która narzuca, aby kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania autobusem, lub samochodem ciężarowym ukończyli ten kurs. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma on ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.


Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:
  • 10 września 2008 roku – dla kategorii prawa jazdy D, D1, D+E, D1+E.
  • 10 września 2009 roku – dla kategorii prawa jazdy C, C1, C+E, C1+E
  • Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane PRZED tymi datami zapraszamy na SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW

Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej:

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić każda osoba, która jest obywatelem Polski, osoba przebywająca na terenie Polski, od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie Polski, lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski, bez względu na wiek i płeć.

Kursant przed rozpoczęciem kursu kwalifikacji musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego. Badania muszą odbyć się PRZED kursem (nie po ani w trakcie).


Osoba przystępująca do kursu kwalifikacji wstępnej nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii! Nie musi nawet być w trakcie kursu prawa jazdy.


Rodzaje kursów kwalifikacji wstępnej:

Kwalifikacja wstępna pełna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą zrobić prawo jazdy kat. C, ale nie mają ukończonego wymaganego wieku 21 lat, lub chcą zrobić prawo jazdy kat. D, ale nie mają ukończonego wymaganego wieku 24 lat. Kurs skierowany jest też do osób, które posiadają już prawo jazdy na te kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku.

Czas trwania kursu to 280h z czego 260h to zajęcia teoretyczne a 20h to zajęcia praktyczne. W skład zajęć praktycznych wchodzi – 4h jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 16h jazdy w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 42 dni.

więcej informacji


Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku, oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 września 2009 roku.

Czas trwania kursu to 140h, z czego 130h to zajęcia teoretyczne a 10h to zajęcia praktyczne. W skład zajęć praktycznych wchodzi – 2h jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 8h jazdy w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 22 dni.

więcej informacji


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już prawo jazdy i ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej, ale chcą poszerzyć uprawnienia o nową kategorię, np. kierowca ciężarówki zamierza zrobić uprawnienia na autobus, i odwrotnie. Kurs stworzony jest z myślą o osobach, które nie mają jeszcze wymaganego wieku, (21 lat do prawa jazdy kat. C i 24 lata do prawa jazdy kat. D). Osoba przystępująca do kursu musi obowiązkowo posiadać zdany egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej z kategorii prawa jazdy C lub D.

Czas trwania kursu to 70h z czego 65h to zajęcia teoretyczne a 5h to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 12 dni.

więcej informacji


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona to kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już prawo jazdy i ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej, ale chcą poszerzyć uprawnienia o nową kategorię, np. kierowca ciężarówki zamierza zrobić uprawnienia na autobus, i odwrotnie. Osoba przystępująca do kursu musi obowiązkowo posiadać zdany egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej z kategorii prawa jazdy C lub D.

Czas trwania kursu to 35h z czego 32,5h to zajęcia teoretyczne a 2,5h to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 7 dni.

więcej informacji


CENA KURSU

cena dla osób
spoza ośrodka


cena dla kursantów
Linia nauka jazdy
cena kursu w języku angielskim
Kwalifikacja wstępna pełna

3900 zł

3700 zł

Kwalifikacja wstępna
przyspieszona

2800 zł

2700 zł

3800 zł

Kwalifikacja wstępna
uzupełniająca

2400 zł

Kwalifikacja wstępna
uzupełniająca
przyspieszona

950 zł


Materiały szkoleniowe są wliczone w cenę kursu. Egzamin wliczony w cenę kursu kwalifikacji wstępnej!

Cenę kursu można rozłożyć na nieoprocentowane raty po 500 zł.
Prosimy o wpłatę pełnej kwoty za kurs do ukończenia zajęć teoretycznych.
Wpłaty za kurs kwalifikacji wstępnej pełnej można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Refundacja kursu kwalifikacji wstępnej przez Urząd Pracy

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 826 006, Jeśli szukasz miejsca gdzie refundowane kursy kwalifikacji wstępnej w Warszawie – jesteś w dobrym miejscu. Jak sfinansować kurs przez Urząd Pracy?NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU


Kurs kwalifikacji wstępnej można rozpocząć w każdej chwili w dowolnym biurze Linia nauka jazdy.


Zajęcia teoretyczne na kursie kwalifikacji wstępnej:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w postaci prezentacji komputerowej. Ze względu na ustawowy wymóg szkolenie odbywa się w biurach Linia nauka jazdy (nie ma możliwości odbycia szkolenia w domu). Szkolić można się w godzinach pracy biura (11:00-19:00).


Zajęcia praktyczne na kursie kwalifikacji wstępnej:

Zajęcia praktyczne umawiane są po ukończeniu części teoretycznej. Godziny praktyczne odbywają się indywidualnie z instruktorem. Jazdy na kursie kalifikacji wstępnej do kat. C prowadzimy na samochodzie MAN TGX, a do kat. D na samochodzie Mercedes Travego.

Zajęcia w ruchu drogowym zaczynają się na placu manewrowym ul. Jagiellońska 88 (wjazd od ul. Kotsisa) dojazd
Zajęcia na płycie poślizgowej odbywają się w WORD Warszawa Bemowo ul. Powstańców Śląskich 127A dojazd


Egzamin po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej :

Egzamin może zostać ustalony dopiero po ukończeniu kursu i zawsze przebiega w ośrodku, w którym kursant uczęszcza na zajęcia.

Egzamin po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej pełnej i przyspieszonej prowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C lub D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.

Na egzamin po kursie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i uzupełniającej przyspieszonej składa się test tylko z części specjalistycznej kat. C lub kat. D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej jak 5 błędów.


Uprawnienia po zdaniu egzaminu z kwalifikacji wstępnej:

Po ukończeniu kursu przewodniczący komisji powołany przez Wojewodę wystawia zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu szkolenia wstępnej kwalifikacji. Z tym zaświadczeniem oraz z badaniem lekarskim i psychologicznym osoba zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie zostaje jej wystawione nowe prawo jazdy na którym widnieje informacja o ukończonym kursie. Pracodawca może zatrudnić kierowcę po otrzymaniu tych dokumentów jeśli osoba ta ukończyła 18 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 21 lat dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu.


ZAPISY NA KURS

Eliza Dąbkowska
tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904 targowek@liniaszkolenia.pl

Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa


Postawa prawna do wydania świadectwa kwalifikacji:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)