Kwalifikacja wstępna

Szkolenia okresowe Warszawa

Chcesz być kierowcą zawodowym?

Zrób obowiązkowy kurs kwalifikacji wstępnej!


Kurs kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenia dla osób, które chcą jeździć zawodowo jako kierowca ciężarówki lub autobusu. Dawny kurs przewóz rzeczy i osób został zastąpiony przepisami Unii Europejskiej, aby kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania autobusem, lub samochodem ciężarowym ukończyli ten kurs. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma on ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.


Od 6 kwietnia 2022 roku  jest niezbędny do rozpoczęcia kursu na przewóz rzeczy/osób oraz przystąpienia do egzaminu po zakończonym kursie kwalifikacyjnym.

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)


Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:
 • 10 września 2008 roku – dla kategorii prawa jazdy D, D1, D+E, D1+E.
 • 10 września 2009 roku – dla kategorii prawa jazdy C, C1, C+E, C1+E
 • Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane PRZED tymi datami zapraszamy na SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW

Wymagania:
 • badanie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego.
 • Aby zacząć kurs nie musisz mieć prawa jazdy! Nie musisz nawet być w trakcie kursu prawa jazdy!

Kwalifikacja wstępna pełna – 3990 zł


Ten kurs jest dla ciebie jeśli:
 • Chcesz zrobić prawo jazdy kat. C, ale nie skończyłeś 21 lat
 • Chcesz zrobić prawo jazdy kat. D i skończyłeś 21 lat, ale nie skończyłeś 23 lat

Czas trwania kursu – 280h (42 dni)
 • 260h – zajęcia teoretyczne
 • 20h – zajęcia praktyczne (4h jazdy na płycie poślizgowej i 16h jazdy w ruchu drogowym)

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 2990 zł, dla naszych kursantów 2890 zł


Ten kurs jest dla ciebie jeśli:
 • masz prawo jazdy kat. C wydane po 10.09.2009
 • masz prawo jazdy kat. D wydane po 10.09.2008

Czas trwania kursu – 140h (42 dni)
 • 130h – zajęcia teoretyczne
 • 10h – zajęcia praktyczne (2h jazdy na płycie poślizgowej i 8h jazdy w ruchu drogowym)

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca – 2490 zł

Ten kurs jest dla ciebie jeśli:
 • masz prawo jazdy zdany egzamin kwalifikacji wstępnej, ale chcesz poszerzyć uprawnienia o nową kategorię
 • nie masz wymaganego wieku do rozpoczęcia kursu prawa jazdy na daną kategorię (kat. C – 21 lat, kat. D – 24 lata)

Czas trwania kursu – 70h (12 dni)
 • 65h – zajęcia teoretyczne
 • 5h – zajęcia praktyczne w ruchu drogowym

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – 990 zł


Ten kurs jest dla ciebie jeśli:
 • masz prawo jazdy zdany egzamin kwalifikacji wstępnej, ale chcesz poszerzyć uprawnienia o nową kategorię
 • masz wymagany wiek do rozpoczęcia kursu prawa jazdy na daną kategorię (kat. C – 21 lat, kat. D – 24 lata)

Czas trwania kursu – 35h (7 dni)
 • 32,5h – zajęcia teoretyczne
 • 2,5h – zajęcia praktyczne w ruchu drogowym

Refundacja kursu kwalifikacji wstępnej przez Urząd Pracy

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 826 006, Jeśli szukasz miejsca gdzie refundowane kursy kwalifikacji wstępnej w Warszawie – jesteś w dobrym miejscu. Jak sfinansować kurs przez Urząd Pracy?Zajęcia teoretyczne na kursie kwalifikacji wstępnej:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w postaci prezentacji komputerowej. Ze względu na ustawowy wymóg szkolenie odbywa się w biurach Linia nauka jazdy (nie ma możliwości odbycia szkolenia w domu). Szkolić można się w godzinach pracy biura (11:00-19:00).


Zajęcia praktyczne na kursie kwalifikacji wstępnej:

Zajęcia praktyczne umawiane są po ukończeniu części teoretycznej. Godziny praktyczne odbywają się indywidualnie z instruktorem. Jazdy na kursie kalifikacji wstępnej do kat. C prowadzimy na samochodzie MAN TGX, a do kat. D na samochodzie Mercedes Travego.

Zajęcia w ruchu drogowym zaczynają się na placu manewrowym ul. Jagiellońska 88 (wjazd od ul. Kotsisa) dojazd
Zajęcia na płycie poślizgowej odbywają się w Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 dojazd


Egzamin po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej :

Egzamin może zostać ustalony dopiero po ukończeniu kursu i zawsze przebiega w ośrodku, w którym kursant uczęszcza na zajęcia.

Egzamin po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej pełnej i przyspieszonej prowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C lub D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.

Na egzamin po kursie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i uzupełniającej przyspieszonej składa się test tylko z części specjalistycznej kat. C lub kat. D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej jak 5 błędów.


Uprawnienia po zdaniu egzaminu z kwalifikacji wstępnej:

Po ukończeniu kursu przewodniczący komisji powołany przez Wojewodę wystawia zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu szkolenia wstępnej kwalifikacji. Z tym zaświadczeniem oraz z badaniem lekarskim i psychologicznym osoba zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie zostaje jej wystawione nowe prawo jazdy na którym widnieje informacja o ukończonym kursie. Pracodawca może zatrudnić kierowcę po otrzymaniu tych dokumentów jeśli osoba ta ukończyła 18 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 21 lat dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu.


Postawa prawna do wydania świadectwa kwalifikacji:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)


Zmiany w egzaminowaniu! Łatwiejszy egzamin na kat. C i C+E.