Kurs wykładowcy

Na kurs wykładowcy mogą zapisać się osoby chcące prowadzić wykłady na różne kategorie jak również te będące instruktorami i chcące prowadzić wykłady na wyższe kategorie prawa jazdy. Kurs wykładowcy prowadzony przez Linia nauka jazdy przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora wykładowcy. Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne (+ konspekty).


ROZPOCZĘCIE KURSU

Spotkanie organizacyjne – połowa września 2022
Informacje o kursie instruktora nauki jazdy:goclaw@liniaszkolenia.pl

Organizacja zajęć:

Wykłady na kursie wykładowcy prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym, oraz w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych. Zajęcia odbywają się w siedzibie Linia nauka jazdy na Pradze Południe na osiedlu Gocław – ul. Bora Komorowskiego 21 lok. 312.


Program szkolenia:

Kurs wykładowcy obejmuje następujące zagadnienia:

Część teoretyczna – wykłady (124 godziny lekcyjne)

1. psychologia – 10h
2. metodyka nauczania – 50h
3. prawo ruchu drogowego – 30h
4. technika kierowania i obsługi pojazdu – 18h
5. bezpieczeństwo ruchu drogowego – 10h
6. zasady prowadzenia ośrodka – 6h


Kadra:

Zajęcia na kursie wykładowcy prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców:

 • egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
 • instruktorów nauki jazdy
 • psychologa
 • pedagoga

Wymagania do rozpoczęcia kursu wykładowcy:

Kandydat na wykładowcę oraz sam wykładowca nie musi posiadać prawa jazdy kategorii A czy też B przez okres co najmniej 3 lat. Może wcale nie posiadać prawa jazdy, chociaż wskazane byłoby aby uprawnienia posiadał – minimalny czas nie jest określony. Nie musi również posiadać orzeczenia lekarskiego ani psychologicznego – nie musi więc przechodzić badań.


Jakie warunki musi spełnić wykładowca:
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

Przepisy art. 35 ust. 1-6 ustawy o kierujących pojazdami dotyczące kursu dla instruktorów stosuje się odpowiednio do kandydatów na wykładowców i wykładowców, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do obowiązku ukończenia szkolenia praktycznego – czyli wykładowca przechodzi tylko część teoretyczną szkolenia + praktyki prowadzenia zajęć teoretycznych „konspekty”. Do kursów dla kandydatów na wykładowców i wykładowców stosuje się również odpowiednio przepisy § 21-29 rozporządzenia w sprawie szkolenia, czyli te dotyczące części teoretycznej szkolenia oraz praktyk w zakresie realizacji konspektów, ponieważ egzamin państwowy składa się z dwóch części (test + prezentacja tematu).


Kurs wykładowcy refundowany przez Urząd Pracy:

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu wykładowcy przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 671 02 74


W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma aktualny kodeks drogowy gratis!

Cena: 690 zł

Kurs wykładowcy:

Organizacja zajęć:

1. teoria – zajęcia programowe
2. praktyki – własne prezentacje wybranych tematów z prawa ruchu drogowego
3. egzamin wewnętrzny realizowany na zasadach egzaminu Państwowego


Egzamin państwowy wykładowcy:

Egzamin państwowy po kursie instruktora nauki jazdy obejmuje 3 etapy:

1. egzamin testowy
2. prezentacja wylosowanego tematu na podstawie przygotowanego w trakcie egzaminu konspektu


Zapisy na kurs i informacje: tel. 696 019 011

Aleksandra Nawrocka
tel. 22 671 02 74 kom. 696 019 011 goclaw@liniaszkolenia.pl
Linia nauka jazdy ul. Bora-Komorowskiego 21 lok 312

Wpłaty za kurs instruktora nauki jazdy można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: mbank: 19 1140 2004 0000 3802 3656 8758


http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/jazdy-doszkalajace/jazdy-doszkalajace-z-egzaminatorem/

http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/kursy-prawa-jazdy/motocykl/prawo-jazdy-kat-a/

http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/kursy-prawa-jazdy/samochod/prawo-jazdy-kat-b/

http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/kursy-prawa-jazdy/ciezarowka/kurs-prawa-jazdy-kat-c/

http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/kursy-prawa-jazdy/ciezarowka/prawo-jazdy-kat-ce/

http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/kursy-prawa-jazdy/autobus/kurs-prawa-jazdy-kat-d/