Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i D, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat.

Obowiązek szkolenia okresowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, także podczas postoju.

Każdy kierowca posiadający uprawnienia kat. C, C1, C+E, C1+E oraz kat. D, D1, D+E, D1+E zobowiązany jest do ukończenia raz na 5 lat szkolenia okresowego odpowiednio do pojazdu którym wykonuje przewóz. Odbywa się ono w formie zajęć teoretycznych.

Po ukończeniu szkolenia wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej. Po ukończeniu szkolenia kierowca, chcąc wykonywać przewóz drogowy, obowiązany jest do uzyskania odpowiedniego wpisu w prawie jazdy.


NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

Kurs można rozpocząć w każdej chwili w dowolnym biurze Linia nauka jazdy


CENA KURSU

850 zł


Wymagania do rozpoczęcia kursu szkolenie okresowe:

Czas trwania szkolenia okresowego:

35 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w postaci prezentacji komputerowej. Szkolić można się w godzinach pracy biura (11:00-19:00).


Miejsce przeprowadzenia zajęć szkolenia okresowego:

Wybrane biuro Linia nauka jazdy. Nie ma możliwości odbycia szkolenia w domu


Zaświadczenie po ukończeniu szkolenia okresowego:

Po zakończeniu szkolenia nie zdajesz egzaminu. Udaj wydziału komunikacji gdzie nastąpi wymiana prawa jazdy. Weź numer PKZ i zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia.


Podstawa prawna wykonywania szkoleń okresowych:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)