Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe Warszawa

Szkolenia okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i D, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat. Obowiązek szkolenia okresowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, także podczas postoju. Każdy kierowca posiadający uprawnienia kat. C, C1, C+E, C1+E oraz kat. D, D1, D+E, D1+E zobowiązany jest do ukończenia raz na 5 lat szkolenia okresowego odpowiednio do pojazdu którym wykonuje przewóz. Odbywa się ono w formie zajęć teoretycznych. Po ukończeniu szkolenia wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej. Po ukończeniu szkolenia kierowca, chcąc wykonywać przewóz drogowy, obowiązany jest do uzyskania odpowiedniego wpisu w prawie jazdy.


Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
Data uzyskania po raz pierwszy
prawa jazdy kategorii D
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
nowe prawo jazdy kategorii D
Do 31 grudnia 1980r. 10 września 2009r.
1 stycznia 1981r. – 31 grudnia 1990r. 10 września 2010r.
1 stycznia 1991r. – 31 grudnia 2000r. 10 września 2011r.
1 stycznia 2001r. – 31 grudnia 2005r. 10 września 2012r.
1 stycznia 2006r. – 10 września 2008r. 10 września 2013r.


Data uzyskania po raz pierwszy
prawa jazdy kategorii C
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
nowe prawo jazdy kategorii C
Do 31 grudnia 1980r. 10 września 2010r.
1 stycznia 1981r. – 31 grudnia 1995r. 10 września 2011r.
1 stycznia 1996r. – 31 grudnia 2000r. 10 września 2012r.
1 stycznia 2001r. – 31 grudnia 2005r. 10 września 2013r.
1 stycznia 2006r. – 10 września 2009r. 10 września 2014r.

Kierowca nie dotrzymujący terminów szkoleń okresowych nie może wykonywać zawodu kierowcy!!!


NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

Kurs szkolenie okresowe można rozpocząć w każdej chwili w dowolnym biurze Linia nauka jazdy


CENA KURSU

550 zł 

Materiały szkoleniowe w cenie szkolenia.
Wpłaty za szkolenie okresowe można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Refundacja szkolenia okresowego przez Urząd Pracy

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 826 006, Jeśli szukasz miejsca gdzie refundowane szkolenia okresowe w Warszawie – jesteś w dobrym miejscu. Jak sfinansować kurs przez Urząd Pracy?


Czas trwania szkolenia okresowego:

35 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w postaci prezentacji komputerowej. Szkolić można się w godzinach pracy biura (11:00-19:00).


Miejsce przeprowadzenia zajęć szkolenia okresowego:

Szkolenie okresowe może odbyć się w dowolnie wybranym biurze Linia nauka jazdy. Ze względu na ustawowy wymóg szkolenie odbywa się w biurach Linia nauka jazdy (nie ma możliwości odbycia szkolenia w domu).


Badania lekarskie po szkoleniu okresowym:

Kierowca po ukończeniu szkolenia okresowego po raz pierwszy zobowiązany jest do wykonania obowiązkowego badania lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy. Badania należy odbyć PO kursie (nie przed ani w trakcie).


Zaświadczenie po ukończeniu szkolenia okresowego:

Każde szkolenie okresowe kończy się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia – po zakończeniu szkolenia nie przeprowadza się egzaminu.  Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu okresowego szkolenia kursant musi zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.


ZAPISY NA KURS

Eliza Dąbkowska
tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904 targowek@liniaszkolenia.pl

Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa

 


Podstawa prawna wykonywania szkoleń okresowych:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)