Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i D, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat.


Zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego:

Każde szkolenie okresowe kończy się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia – po zakończeniu szkolenia nie przeprowadza się egzaminu.  Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu okresowego szkolenia kursant musi zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.


Zapisy na szkolenia okresowe i informacje:

Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa
tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904 targowek@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl


Najbliższy termin:

Kurs szkolenie okresowe  w formie online szkolenie można rozpocząć w dowolnie wybranym terminie


Miejsce szkolenia okresowego:

Kurs szkolenie okresowe  w formie online można realizować w każdym biurze Linia nauka jazdy w godzinach pracy biur.


Czas trwania szkolenia okresowego:

    35 godzin zajęć teoretycznych

Uczestnicy okresowego szkolenia:

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

okresowe


Badania lekarskie:

Kierowca po ukończeniu szkolenia okresowego po raz pierwszy zobowiązany jest do wykonania obowiązkowego badania lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy. Badania należy odbyć PO kursie (nie przed ani w trakcie).

Badania można wykonać przez nasz ośrodek: Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa tel. 22 371 65 05


Cena:

550 zł  – Materiały szkoleniowe w cenie szkolenia.


Bezrobotni:

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 371 65, Jeśli szukasz miejsca gdzie refundowane szkolenia okresowe w Warszawie – jesteś w dobrym miejscu.


Podstawa prawna wykonywania szkoleń okresowych:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
  3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)

 


Zapisy na kurs szkolenia okresowego w Warszawie oraz informacje: tel. 784 558 904

Eliza Dąbkowska
tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904 targowek@liniaszkolenia.pl
Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs szkolenie okresowe można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony

Kurs prawa jazdy kat. D

Jak zrobić kurs prawa jazdy z Urzędu Pracy?

Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony

Jak zrobić kurs prawa jazdy z Urzędu Pracy?