Egzamin wewnętrzny z praktyki

EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z PRAKTYKI


Co warto wiedzieć o egzaminie wewnętrznym z praktyki?

Na zakończenie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy instruktor przeprowadzi z Tobą egzamin wewnętrzny praktyczny. Ma on ma za zadanie sprawdzić czy jesteś w pełni przygotowany do zdania egzaminu państwowego w państwowym ośrodku egzaminowania.

Przygotuje Cię również na to, co czeka cię na tym egzaminie, tak abyś nie był niczym zaskoczony:) Pamiętaj, że każde kolejne podejście do egzaminu państwowego jest odpłatne. Warto sprawdzić swoje umiejętności jeszcze na etapie kursu prawa jazdy.


Na czym polega egzamin wewnętrzny z praktyki?

Egzamin wewnętrzny praktyczny po kursie na przeprowadza Twój instruktor. W trakcie egzaminu praktycznego instruktor wypełni Twoją kartę przebiegu egzaminu praktycznego i wyszczególni popełnione przez Ciebie błędy. Będziesz wiedział, z czym radzisz sobie świetnie, a co warto jeszcze przećwiczyć. Jako kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego używa się takiej samej karty, jak ta wykorzystywana do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.


Jakie zadania są realizowane na egzaminie?

  • Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
  • Wykonanie zadań na placu manewrowym.
  • Wykonanie zadań w ruchu drogowym.
  • Omówienie egzaminu.

Zobacz arkusz przebiegu egzaminu praktycznego


Czy poziom trudności jest taki  jak na egzaminie?

Zadania egzaminacyjne na egzaminie wewnętrznym praktycznym, kryteria jego oceny, a także czas trwania są dokładnie takie same, jak na egzaminie państwowym. Przeprowadzając egzamin wewnętrzny praktyczny po kursie prawa jazdy Twój instruktor zrealizuje z Tobą wszystkie zadania egzaminacyjne, które są przewidziane dla egzaminu państwowego, niezależnie od tego, ile popełnisz błędów. Wszystkich tych manewrów uczyłeś się lub będziesz się uczyć na zajęciach praktycznych ze swoim instruktorem.


Czy zdarza się że ktoś nie zdaje egzaminu i jakie jest wtedy postępowanie?

Po skończonym egzaminie wewnętrznym praktycznym instruktor omówi z Tobą wszystkie błędy. Jeśli okaże się, że wynik Twojego egzaminu jest negatywny, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego instruktor ustali z Tobą dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.


Życzymy powodzenia!