Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Jazdy doszklające kat. C, C+E Kurs prawa jazdy na cięzarówkę - prawo jazdy kategorii C i C+E

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument mający na celu potwierdzić wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wykazanie odpowiednich kompetencji zawodowych to z kolei jeden z warunków, pozwalających na uzyskanie licencji. Szkolenie prowadzone jest pod kątem pytań egzaminacyjnych i zadań problemowych, które są najczęstszą przyczyną negatywnych wyników egzaminu.


Najbliższy termin:

Informacje na temat planowanego kursu Certyfikat Kompetencji Zawodowych można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006


Zapisy na kurs i informacje:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl


Czas trwania szkolenia: 32 godziny


Program szkolenia kompetencji zawodowych przewoźnika w Warszawie:

 1. prawo cywilne i prawo handlowe
 2. prawo pracy i zagadnienia socjalne
 3. prawo finansowe
 4. organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 5. rachunkowość i sprawozdawczość finansową przedsiębiorstwa
 6. informacje dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika i krajowego transportu drogowego rzeczy
 7. informacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów  technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu

Kadra:

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie z zakresu zarządzania firmą transportową, księgowa z wieloletnim stażem w firmie transportowej.

 1. Inspektora Transportu Drogowego
 2. Specjalisty ds. księgowości w firmach transportowych
 3. Specjalisty ds. ubezpieczeń
 4. Prawnika
 5. Biegłego sądowego ds. czasu pracy kierowcy

Cena: 1200 zł

w cenę szkolenia wliczone są: zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe, bufet kawowy


Egzamin:

Na egzaminy osoby zapisują się same. Koszt egzaminu i wydania dokumentów 800 zł: 500 zł egzamin + 300 zł koszt wydania dokumentów.


Podstawa prawna wydania certyfikatu kompetencji zawodowych :

W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2007 r.  Nr 125 poz. 874 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97).
 5. ©  ITS (2009-06-15, aktualizacja 2012-03-02)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

 

Zapisy na kurs „Certyfikat kompetencji zawodowych” oraz informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs Certyfikat kompetencji zawodowych można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony

Jak zrobić kurs prawa jazdy z Urzędu Pracy?