Kurs certyfikat kompetencji zawodowych

Szkolenia okresowe

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument mający na celu potwierdzić wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wykazanie odpowiednich kompetencji zawodowych to z kolei jeden z warunków, pozwalających na uzyskanie licencji. Szkolenie prowadzone jest pod kątem pytań egzaminacyjnych i zadań problemowych, które są najczęstszą przyczyną negatywnych wyników egzaminu. Linia nauka jazdy zaprasza na Kurs certyfikat kompetencji zawodowych w Warszawie.


W Linia nauka jazdy zdobędziesz też podstawowe uprawnienia, aby zostać kierowcą zawodowym – zapraszamy na kursy


NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU


Informacje na temat planowanego kursu certyfikat kompetencji zawodowych:
tel. 22 666 61 68  kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

CENA KURSU

1200 zł

w cenę szkolenia wliczone są: zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe
Wpłaty za kurs certyfikat kompetencji zawodowych można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Czas trwania szkolenia: 32 godziny

Kurs obejmuje 7 spotkań: 6 on-line + 1 wykład stacjonarny (w sobotę)
Czas trwania 2-3 tygodnie


Program szkolenia kompetencji zawodowych przewoźnika w Warszawie:

1. prawo cywilne i prawo handlowe
2. prawo pracy i zagadnienia socjalne
3. prawo finansowe
4. organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
5. rachunkowość i sprawozdawczość finansową przedsiębiorstwa
6. informacje dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika i krajowego transportu drogowego rzeczy
7. informacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów  technicznych pojazdów przeznaczonych do transport


Kadra prowadząca kurs certyfikat kompetencji zawodowych:

Kurs certyfikat kompetencji zawodowych prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie z zakresu zarządzania firmą transportową, księgowa z wieloletnim stażem w firmie transportowej: Inspektora Transportu Drogowego, Specjalisty ds. księgowości w firmach transportowych, Specjalisty ds. ubezpieczeń, Prawnika, Biegłego sądowego ds. czasu pracy kierowcy.


Egzamin po zakończeniu kursu certyfikat kompetencji zawodowych:

Na egzamin po kursie certyfikat kompetencji zawodowych w Warszawie osoby zapisują się same.
Koszt egzaminu i wydania dokumentów 800 zł (500 zł egzamin + 300 zł koszt wydania dokumentów)


ZAPISY NA KURS

Zapisy na kurs certyfikat kompetencji zawodowych i informacje:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

Sprawdź również popularne prawo jazdy na motocykl .


Podstawa prawna wydania certyfikatu kompetencji zawodowych :

W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2007 r.  Nr 125 poz. 874 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97).
5. ©  ITS (2009-06-15, aktualizacja 2012-03-02)
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
8. Rozporządzenie P1.

Co to jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych ?