Kurs uprawnienia hakowe

Kurs uprawnienia hakowe, kurs hakowego, operator hakowy

Kurs uprawnienia hakowe (kurs hakowego – obsługa i konserwacja haka urządzenia dźwignicowego) potocznie zwany kursem hakowego, przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za obsługę i konserwację haka urządzenia dźwignicowego (osoby te określane są mianem hakowego) oraz osób chcących pracować na tym stanowisku. Kurs uprawnienia hakowe ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006.
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Program szkolenia:

Kurs uprawnienia hakowe (obsługa i konserwacja haka urządzenia dźwignicowego) obejmuje zagadnienia:

1. Obowiązki hakowego
2. Przepisy eksploatacyjne dotyczące hakowego
3. Podstawowe elementy mechanizmu podnoszenia
4. Zawiesia linowe i łańcuchowe
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6. Sygnały porozumiewawcze nadawane przez hakowego
7. Instrukcje eksploatacyjno-ruchowe


Cena: 300 zł

Przy zapisie na kurs uprawnienia hakowe wymagana jest zaliczka w kwocie 100 zł.


Wymagania do rozpoczęcia kursu na uprawnienia hakowe :

Aby rozpocząć kurs hakowego wystarczy mieć ukończone 18 lat. Nie potrzeba dodatkowych badań, ani kwalifikacji.


Kurs uprawnienia hakowe kończy się egzaminem:

Kurs uprawnienia hakowe kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do pracy na stanowisku hakowego (obsługa i konserwacja haka urządzenia dźwignicowego) wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego. Kursant zdobywa uprawnienia do podpinania ładunków we wszystkich urządzeniach transportu bliskiego (UTB)


Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu hakowego:
  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki. Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 25. póz. 223z póz, zm.) – § 23 i 24.
  2. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dna 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. Nr 15; póz. 58) – § 10 do 13
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t Dz.U. z 2003 r. Nr 169; 1650) -zał. Nr 1 do rozporządzenia – szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa.

Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs operatora żurawia wieżowego można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .