Uprawnienia hakowe

Kurs uprawnienia hakowe, kurs hakowego, operator hakowy WARSZAWA

Kurs uprawnienia hakowe (kurs hakowego – obsługa i konserwacja haka urządzenia dźwignicowego) potocznie zwany kursem hakowego, przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za obsługę i konserwację haka urządzenia dźwignicowego (osoby te określane są mianem hakowego) oraz osób chcących pracować na tym stanowisku. Kurs uprawnienia hakowe ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego


Wymagania do rozpoczęcia kursu na uprawnienia hakowe:

Aby rozpocząć kurs hakowego wystarczy mieć ukończone 18 lat. Nie potrzeba dodatkowych badań, ani kwalifikacji. Do realizacji kursów uprawnienia hakowe nie jest potrzebne prawo jazdy.


NAJBLIŻSZY TERMIN

ul. Gustawa Morcinka 32a 01-496 Warszawa


Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

CENA KURSU

300 zł

Przy zapisie na kurs uprawnienia hakowe wymagana jest zaliczka w wysokości 100 zł
Wpłaty za kurs uprawnienia hakowe można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu uprawnienia hakowe!


Program szkolenia:

Kurs uprawnienia hakowe (obsługa i konserwacja haka urządzenia dźwignicowego) obejmuje zagadnienia:

1. Obowiązki hakowego
2. Przepisy eksploatacyjne dotyczące hakowego
3. Podstawowe elementy mechanizmu podnoszenia
4. Zawiesia linowe i łańcuchowe
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6. Sygnały porozumiewawcze nadawane przez hakowego
7. Instrukcje eksploatacyjno-ruchowe


Egzamin po kursie uprawnienia hakowe:

Kurs uprawnienia hakowe kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do pracy na stanowisku hakowego (obsługa i konserwacja haka urządzenia dźwignicowego) wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego. Kursant zdobywa uprawnienia do podpinania ładunków we wszystkich urządzeniach transportu bliskiego (UTB)


Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu hakowego:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki. Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 25. póz. 223z póz, zm.) – § 23 i 24.
  2. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dna 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. Nr 15; póz. 58) – § 10 do 13
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t Dz.U. z 2003 r. Nr 169; 1650) -zał. Nr 1 do rozporządzenia – szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa.

KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .